Coronavirus

Coronavirus en uw behandeling

Als zorgverlener is het van belang dat wij zorgvuldig handelen voor de patiënten en onszelf.

Aangepaste praktijkvoering

Update 19 december 2021

De praktijk is geopend op basis van onderstaand bericht in de Staatscourant:

Contactberoepen:

De  uitoefening  van  contactberoepen  wordt  verboden,  zowel  thuis  als  in  publiek  toegankelijke plaatsen.  Dit  zijn  beroepen  waar  1,5  meter  afstand  houden  niet  mogelijk  is,  waaronder  de  kappers  en  schoonheidsspecialisten.  Van  het  verbod  zijn  uitgezonderd  contactberoepen  ten  behoeve van  zorg  van  een  zorgaanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1,  eerste  lid,  van  de  Wet  kwaliteit,  klachten  en  geschillen  zorg (WKKGZ),  of  jeugdhulpaanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1.1  van  de  Jeugdwet,  of aanbieder  als  bedoeld  in  artikel  1.1.1,  eerste  lid,  van  de  Wet  maatschappelijke  ondersteuning 2015.  

Update 03 maart 2021

Wij zijn weer OPEN.

Update 23 februari 2021

Vandaag heeft het kabinet uitgesproken dat wij vanaf woensdag 3 maart 2021 open mogen.

Update december 2020

De praktijk is gesloten tot 19 januari 2021 omdat wij als beroepsgroep geen BIG registratie hebben. Dat is de lijn wat getrokken is door VWS. Wij zullen ons hierbij moeten neerleggen.

Alvast wensen wij u een gezond 2021 toe.

Update 07-05-2020

Wij mogen 11 mei weer open. De officiële berichtgeving van onze beroepsvereniging is: “Vanaf 11 mei mogen de osteopathie praktijken weer open. Voorwaarde is wel dat er aan een hygiëneprotocol en andere aanwijzingen van het RIVM wordt voldaan.” Wij doen er alles aan dit in goede banen te leiden.

Update 29-04-2020

Door een onverwachte koerswijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet de praktijk wederom tijdelijk gesloten worden. In ieder geval tot en met 19 mei 2020. Tot dan mogen wij ook geen behandelingen doen zoals hieronder beschreven is.

Update 17-04-2020

Het advies van het kabinet is slechts beperkt behandelingen uit te voeren i.v.m. het Covid-19 virus. Deze maatregel loopt voorlopig tot 20 mei. Indien u een geplande afspraak heeft vòòr 20 mei, komt deze helaas te vervallen. U krijgt automatisch een nieuw voorstel van ons voor een nieuwe afspraak.

Echter er zijn uitzonderingen mogelijk voor een eerdere afspraak vòòr 20 mei:

Welke uitzonderingen gelden er?

  • Bent u werkzaam in een cruciaal beroep (zoals zorg, onderwijs en kinderopvang, levensmiddelen, transport, overheid, communicatie) en heeft u klachten die u hinderen in uw werk? Dan kunnen we na overleg wel behandelen.
  • Klachten die niet kunnen wachten en klachten waarbij irreversibele achteruitgang dreigt.

Wat nu?

Heeft u klachten en valt u in één van de bovenstaande uitzonderingscategorieën, neem dan contact op met de praktijk voor een afspraak op telefoonnummer 071-5013244. 

Tijdens het telefoongesprek zullen enkele vragen gesteld worden (Triage opgesteld door RIVM) om te bepalen of een behandeling mag plaatsvinden.