Vakkundig

Als je bij wil blijven, moet je ervaring opdoen en cursussen volgen.
Om geregistreerd te mogen worden bij de NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) dien je te voldoen aan een groot aantal eisen.

Ook dienen wij te voldoen aan verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel.

Helaas komt het voor dat er mensen zijn die foutieve informatie, zonder hoor/wederhoor, de publiciteit in “gooien”.
Voor alle osteopaten was het ook ongehoord dat zoiets gedaan is in een uitzending van RTL nieuws.
Hier is veel over gesproken binnen de groep van osteopaten.

Een schrijven is hieruit voortgevloeid met de bedoeling enige duidelijkheid te verschaffen.