Privacy

Praktijk voor Osteopathie Kruiniger behandelt uw persoons- en medische gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde termijn. Osteopathie Kruiniger verstrekt geen gegevens aan derden zonder dat u daar toestemming voor geeft. U ontvangt na het maken van een afspraak een e-mail met de gegevens van de betreffende afspraak. U wordt daarin geattendeerd op de privacy. Door naar de osteopaat te komen geeft u hiermee akkoord. De toestemming wordt ook in uw dossier vastgelegd. Drie dagen voorafgaand aan de afspraak ontvangt u ook nog een herinneringsmail.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft verzoeken wij u dit met uw behandelaar te bespreken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO).